Paolo Giordano – Het menselijk lichaam

20130325-233619.jpgIk stam uit een tijd dat er nog militaire dienstplicht was. En ik weet nog dat mijn eerste optreden op de appelplaats van de Jan van Schaffelaar-kazerne in Ermelo, samenviel met een moment van groot inzicht. Ik stond te midden van een peloton identiek geklede ‘bollen’ (zo noemde je kersverse soldaten) en er hamerde op dat moment voortdurend maar één gedachte door mijn hoofd: Ik hoor hier niet!
En toen moest ik nog een jaar.
Gedurende dat jaar heb ik mogen ervaren hoe een leger werkt. Hoe mensen worden klaargestoomd om zich op te offeren tegenover vijandelijk vuur. Het klinkt gek, maar daar ben ik de dienstplicht dankbaar voor. Die zou morgen weer ingevoerd moeten worden. Want hoe moeten nú jongens van achttien jaar te weten komen hoe deze mechanismen werken? Nu moeten we het doen met boeken als Het menselijk lichaam van Paolo Giordano.
Lees verder

Advertenties

HhhH – Laurent Binet

Een worsteling heeft Laurent Binet achter de rug met het schrijven van HhhH. En die worsteling spitst zich toe op één woordje dat hij per se op de  cover wilde hebben staan. Het woordje ‘roman’. Als hij het ‘een reconstructie’ had genoemd of ‘een eerbetoon’, dan was hem heel wat getob bespaard gebleven.
Deel één begint met een citaat van Osip Mandelstam, uit ‘Het einde van de roman’: En weer wordt de boom van de geschiedenis beklad door het denken van de prozaschrijver, maar het is niet aan ons de list te bedenken waarmee het dier in zijn draagbare kooi teruggelokt zou kunnen worden. Het dier zal hier betekenen de ontketende fantasie die in historische romans de geschiedenis kleurt op een manier die soms een correctie behoeft.
Deel twee krijgt een eenduidiger motto mee: Er komt alarmerend rumoer uit Praag. Uit het dagboek van Goebbels, 28 mei 1942.
Wat is dit voor boek? Is het een roman of geen roman? Wat voor personages lopen er in rond? Krijgen ze enige psychologische kleuring?
Wat zorgt voor de spanning in dit boek? Of vond je het niet spannend? Waar lag dat aan? Vergelijk dit boek met het boek dat Jonathan Littell schreef, De welwillenden. Een roman waarop Binet kritiek heeft. Het is wel grappig om te zien dat het omslag van beide romans paars is.
Binet kiest voor zijn helden, de mannen die de aanslag pleegden, maar was voor een roman de figuur van de verrader, Karel Curda, niet veel spannender geweest?
En krijgen we een beetje inzicht in het kwade in de mens? Of zet Binet in HhhH een cliché neer van de Duitse geweldmachine? Waar doorbreekt hij dat cliché? Is het een interessante of verrassende visie die hij ons geeft op het verschijnsel terreur?
Ik kom hierop omdat de prominente nazi’s uit de geschiedenisboeken weliswaar slechte mensen waren, maar het massale doden, executeren, platwalsen, vernederen, mishandelen werd gedaan door mensen zoals ik. En dat alles met een fanatisme dat me angst aanjaagt. Het benauwt me dat gewone mensen met hun sores, met hun vrouw, kinderen en groentetuintje. Mensen die nadenken over een cadeautje voor hun moeder en over waar naartoe op vakantie, dat deze mensen tijdens werktijd moeiteloos de trekker overhalen tegenover onschuldige mensen aan de rand van hun zelf gedolven graf.
Iedere roman die dit raadsel probeert te verklaren, zou ervoor kunnen zorgen dat ergens iemand die trekker niet overhaalt.
Interessante vragen over een spannend boek. Ik noem er hieronder nog een paar.

Koop hier dit boek.

Lees verder

Rik Launspach – Man Meisje Dood

Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details van de plot en/of de afloop van het verhaal.

Aan thema’s geen gebrek in deze roman. Het gaat over nut en noodzaak van de Nederlandse inzet in Afghanistan, over macht en onmacht van taal, over wel en wee in een liefdesrelatie, over aantrekken en afstoten van vader en zoon.
Zoveel thema’s liggen er, dat de vraag overblijft waar deze roman nu eigenlijk over gaat.
Een kwestie die Launspach aansnijdt en waar ik niets van begrijp is die van de taal. De hoofdpersoon Deus, student Taalwetenschap,  maakt zich boos op de vermaledijde onmacht en dubbelzinnigheid van de menselijke taal. Dat vind ik een onbegrijpelijk kwestie. Laat ik het zo zeggen, ik begrijp van dit leidende motief van Deus net zoveel als ik zou begrijpen van een parachutist die woedend een petitie tegen de zwaartekracht ondertekent. Dat wordt zo toch een beetje sneue man die, mocht zijn wens ingewilligd worden, tot zijn verbijstering in een eenzame luchtledigheid weg zal drijven. Ik had moeite me in te leven in deze kwestie.
Ik begreep ook niks van de ‘handigheid’ om Afghaanse woorden en zinnen en betekenissen om te zetten in getallenreeksen. En die getallenreeksen vervolgens weer in het Engels of Nederlands te ‘vertalen’.  Lijkt me geen halvering van het noodzakelijke computergeheugen op te leveren. In tegendeel, dat vergt juist een verdubbeling van het computergeheugen. Wie weet hier meer van?

Hieronder vind je wat losse vragen en opmerkingen rond deze roman. Ik werd niet uitgedaagd om allerlei fascinerende gedachten en verhaallijnen te ontrafelen en onverwachte verbanden te leggen. Daarvoor bevat dit boek te veel weetjes en te weinig wijsheid.
Behalve eentje dan, die is blijven hangen: “Het Westen wint nooit meer een oorlog omdat we niet meer bereid zijn te sterven”.

Koop hier dit boek.

Lees verder

Jessica Durlacher – De held

Dit is een roman waar je lang over kunt praten. Sara, de ik-persoon, is een betrokken moeder én dochter. Het speelt in ons heden (ca. 2010) maar de tweede wereldoorlog is alom aanwezig. De vervolging en vernietiging van de familie waar Sara deel van uitmaakt, werkt onverminderd door in alle handelingen in het heden. Je kunt je afvragen hoe spannend het is om WOII-misdaden door te laten werken in hedendaagse misdaden. Je kunt het hebben over de heilzaamheid van wraak. En hoever je dat moet laten gaan? Hoe heilzaam kan vergeving zijn?
Er zit in deze roman ook een groot autobiografisch deel. We hebben daarover wat historisch materiaal verzameld.
En dit is een thriller in de school van zovele schrijfsters die het nog spannender willen hebben. Hoe goed doet Jessica Durlacher het in deze competitie? Kan zij het opnemen tegen Saskia Noord, Simone van der Vlugt, Marion Pauw? Wordt dit element naar behoren uitgewerkt? Is dit een beschrijving van een perfecte moord?
Maar het belangrijkste blijft natuurlijk de vraag: wie weet hoe je die koolrolletjes met kummel klaarmaakt die Herman als toppunt van culinair genot beschouwde? Graag recepten!!

VOOR DE BOEKHANDEL EN BIBLIOTHEEK:
Klik op Barcode voor leestips De held – Jessica Durlacher voor de PDF met QRcode.
Deze code kun je uitprinten op je eigen briefpapier en vervolgens in het betreffende boek vouwen.
Zo kunnen klanten met een smart phone al in de winkel of bibliotheek zien of deze titel iets is voor hun leesclub.
(App’s waarmee je zo’n QR-code kunt lezen zijn b.v. QuickMark of QRReader (iPhone), of google naar QR codes voor Android).

Lees verder

%d bloggers liken dit: